Kontakt a zákaznícky servis

Dozvedieť sa viac
Dozvedieť sa viac

Prevádzkovateľ internetového obchodu

www.enywey.com

Peter Palacka

Podhorská 512/46
987 01 Poltár
Slovenská republika
tel. +421950285462
e-mail: info@enywey.com

– na uvedenej adrese se nenachádza kamenná predajňa, zaoberáme sa iba internetovým predajom

IČO: 51 837 161
DIČ: 1124717935
IČ DPH: SK1124717935
Čiastočný platca DPH
Živnostenský list vydaný OU-LC-OZP-2018/007339-2
číslo živ. Reg. 640-19516

Bankové spojenie:

TATRA BANKA
IBAN: SK43 1100 0000 0029 4807 0678
BIC/SWIFT: TATR SK BX

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46
974 00 Banská Bystrica 1